کنتاکتور هیوندا - HYUNDAI

25 کالا

  15%
  کنتاکتور هیوندا HGC 18B

  کنتاکتور 18 آمپر هیوندای

  295,000 تومان
  کنتاکتور 18 آمپر هیوندای ولتاژ بوبین 220V AC حداکثر جریان مجاز 18 آمپر کنتاکت کمکی 1NO+1NC شرکت سازنده هیوندا کشور سازنده کره جنوبی
  15%
  کنتاکتور هیوندا HGC 12B

  کنتاکتور 12 آمپر هیوندای

  219,800 تومان
  کنتاکتور 12 آمپر هیوندای ولتاژ بوبین 220V AC حداکثر جریان مجاز 12 آمپر کنتاکت کمکی 1NO+1NC شرکت سازنده هیوندا کشور سازنده کره جنوبی
  15%
  کنتاکتور هیوندا HGC 09B

  کنتاکتور 9 آمپر هیوندای

  214,500 تومان
  کنتاکتور 9 آمپر هیوندای ولتاژ بوبین 220V AC حداکثر جریان مجاز 9 آمپر کنتاکت کمکی 1NO+1NC شرکت سازنده هیوندا کشور سازنده کره جنوبی
  15%
  کنتاکتور هیوندا HGC 25

  کنتاکتور 25 آمپر هیوندای

  321,300 تومان
  کنتاکتور 25 آمپر هیوندای ولتاژ بوبین 220V AC حداکثر جریان مجاز 25 آمپر کنتاکت کمکی 1NO+1NC شرکت سازنده هیوندا کشور سازنده کره جنوبی
  کنتاکتور 800 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 800 آمپر هیوندای - ولت تابلو قیمت هیوندای- لیست قیمت هیوندای

  کنتاکتور 800 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  9,432,000 تومان
  کنتاکتور 800 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 800 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 800 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 630 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 630 آمپر هیوندای - ولت تابلو قیمت هیوندای- لیست قیمت هیوندای

  کنتاکتور 630 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  8,803,000 تومان
  کنتاکتور 630 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 630 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 630 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 185 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 185 آمپر هیوندای - ولت تابلو قیمت هیوندای- لیست قیمت هیوندای

  کنتاکتور 185 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  2,144,000 تومان
  کنتاکتور 185 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 185 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 185 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 225 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 225 آمپر هیوندای - ولت تابلو قیمت هیوندای- لیست قیمت هیوندای

  کنتاکتور 225 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  2,515,000 تومان
  کنتاکتور 225 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 225 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 225 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 265 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 265 آمپر هیوندای - ولت تابلو قیمت هیوندای- لیست قیمت هیوندای

  کنتاکتور 265 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  2,840,000 تومان
  کنتاکتور 265 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 265 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 265 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 500 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 500 آمپر هیوندای - ولت تابلو قیمت هیوندای- لیست قیمت هیوندای

  کنتاکتور 500 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  6,580,000 تومان
  کنتاکتور 130 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 130 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 130 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 400 hgc هیوندایی

  کنتاکتور 400 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  4,660,000 تومان
  کنتاکتور 400 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 400 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 400 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 300 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 300 آمپر هیوندای - ولت تابلو قیمت هیوندای- لیست قیمت هیوندای

  کنتاکتور 300 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  3,236,000 تومان
  کنتاکتور 300 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 300 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 300 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 130 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 130 آمپر هیوندای - ولت تابلو قیمت هیوندای- لیست قیمت هیوندای

  کنتاکتور 130 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  1,252,000 تومان
  کنتاکتور 130 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 130 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 130 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 115 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 115 آمپر هیوندای ولت تابلو

  کنتاکتور 115 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  1,190,000 تومان
  کنتاکتور 115 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 115 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 115 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 100 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 100 آمپر هیوندای ولت تابلو

  کنتاکتور 100 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  1,080,000 تومان
  کنتاکتور 85 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 100 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 100 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…
  کنتاکتور 85 آمپر هیوندای - قیمت کنتاکتور 85 آمپر هیوندای ولت تابلو

  کنتاکتور 85 آمپر 220 ولت ac هیوندا

  735,000 تومان
  کنتاکتور 85 آمپر هیوندای  قیمت کنتاکتور 85 آمپر هیوندا در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی و حضوری خرید کنتاکتور هیوندا ، فروش کنتاکتور هیوندا ، کنتاکتور هیوندای ،خرید کنتاکتور هیوندا   برند: هیوندا  hyundai کشور سازنده: کره   هیوندای برند معتبر کشور کره جنوبی  کنتاکتور 85 آمپر هیوندا لینک ورود به کنتاکتور شیله آلمان بادوام و کارآیی بالا ورود به قسمت کنتاکتورهای هیوندای ISBS…

قیمت کنتاکتور هیوندای
فروشگاه آنلاین ولت تابلو تهران ارائه دهنده انواع کنتاکتور هیوندای با لیست قیمت بروز شده جهت رفاه حال مشتریان عزیز در تیپ hgc و umc است.در این فروشگاه تمامی اجناس ارائه شده اصلی می باشد و کنتاکتورها ساخت کره جنوبی است،شما میتوانید پرسشهای خود را با کارشناسان ما در میان بگذارید.
هیوندای یکی از برندهای معتبر کشور کره جنوبی است و از نظر کیفیت در رتبه مناسبی قرار دارد.کارخانه آن واقع در شهر بوسان است.
محصولات هیوندا از نظر قیمت و کیفیت رقیب سرسخت محصولات ls  هستند و با توجه به شرایط کنونی واردات در کشور،معمولا به دلیل وارد نشدن محصولات ls به داخل کشور، اغلب اوقات طراحان حوزه اتوماسیون متمایل به خرید محصولات هیوندا هستند ،چرا که اکثر آمپرها و رنج های این برند با قیمت مناسب تری موجود است و بنابر این لوازم الکتریکال انتخاب شده در تابلو برق یکدست میشوند.
هیوندای تولید کننده کنتاکتور در آمپر و ولتاژهای مختلف ac و dc ساخت کره، خرید به صورت اینترنتی در سایت فروشگاه ولت تابلو
هیوندا تولید کننده محصولات مختلفی در حوزه برق صنعتی  همچون کنتاکتور ، بیمتال ، کلید مینیاتوری ، کلید حرارتی ، محافظ جان و .. است و به علت قیمت مناسب و کیفیت نسبی طرفداران خود را راضی نگه داشته.
مشخصات فنی کنتاکتور Hyundai

 سری UMC
کنتاکتور  هیوندای 9 تا 100 آمپرفریم (AF)

ولتاژ عملکرد AC و DC

اتصال مستقیم به بیمتال

نحوه مونتاژ به دو صورت پیچی و DIN-rail

کنتاکتور هیوندای 100 تا 800 آمپرفریم (AF)

ولتاژ عملکرد آزاد (AC/DC)

بدون نویز به خاطر تکنولوژی محرک DC

جایگزینی و بازرسی آسان

ابعاد فشرده و وزن کم کنتاکتور 75آمپر هیوندا

کنتاکتور هیوندای تیپ HGC
hgc : hgc09 ,hgc12,hgc18,hgc25,hgc32hgc40-hgc5-hgc63-hgc75-hgc85-hgc-100
کنتاکتور هیوندای تیپ UMC
umc : umc09-umc12-umc18-umc25-umc32-umc40-umc50-umc63-umc75-umc85-umc100
قیمت کنتاکتور هیوندای بروز شده در فروشگاه برق صنعتی آنلاین ولت تابلو تهران

فروشگاه آنلاین ولت تابلو تهران ارائه دهنده کنتاکتور هیوندای اصلی می باشد.
نشانی:تهران بزرگراه فتح بین خیابان فتح 19 و 21 پلاک 425